tel +48 784 148 919

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik usług kosztorysowania

Most na rzeceNa stronie znajdziesz informacje o wycenach naszych prac związanych z tworzeniem kosztorysów, ekspertyz technicznych i inwentaryzacji budowlanych. W celu zamówienia szczegółowej oferty i cennika – skontaktuj się z nami!

 

 

PRZEGLĄDY OKRESOWE STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI

I BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH

Cennik ważny od 01.01.2020

Orientacyjne ceny za przegląd okresowy budynku w zakresie budowlanym [zł]

 

Powierzchnia zabudowy /rzutu dachu/ [m2]

Przegląd jednoroczny

Przegląd pięcioletni

netto

brutto

netto

brutto

do 500

400

492

600

738

500 – 1000

500

615

800

984

1001 – 2000

700

861

1100

1353

2001 – 4000

1200*

1476

1500

1845

4001 – 8000

1700*

1845

2100

2583

Powyżej 8000

tel.

 

tel.

 

* cena za dwa przeglądy w roku (do 31 maja i do 30 listopada)

Cena ostateczna jest zawsze ustalana indywidualne, w zależności od wielkości budynku, jego skomplikowania, funkcji itp.

 

 

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Cennik ważny od 01.01.2020

Orientacyjne ceny za przegląd budowlany budynku mieszkalnego [zł]

 

L.p.

Parametry budynku

Przegląd jednoroczny

Przegląd pięcioletni

netto

brutto

netto

brutto

1

Cena za 1 lokal (budynek do 50 lokali)

15 min. 400,-

18,45

25 min. 600,-

30,75

2

Cena za 1 lokal (budynek od 51 do 100 lokali)

12 min. 750,-

14,76

18 min. 1250,-

19,68

3

Cena za 1 lokal (budynek ponad 100 lokali)

10 min. 1200,-

12,30

16 min. 1800,-

18,45

4

Cena za 1 m² powierzchni użytkowej (dla budynków o pow. użytk. > 5000 m²) – wycena wariantowa dla poz. 3

0,25

 

0,35

 

5

Dopłata za drugi przegląd w roku (budynek o pow. zabudowy > 2000 m²) – ok. 50% ceny za pierwszy przegląd w roku

 

 

 

 

Cena ostateczna jest zawsze ustalana indywidualne, w zależności od wielkości budynku, jego skomplikowania, funkcji itp.

 

 

EKSPERTYZY BUDOWLANE

ORAZ OCENY STANU TECHICZEGO BUDYNKU /ORZECZENIA TECHNICZNE/

W ZAKRESIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYM

Cennik ważny od 01.01.2020

 

Orientacyjne ceny za przygotowanie oceny stanu technicznego budynku lub ekspertyzy

w zakresie konstrukcyjno-budowlanym [zł]

 

L.p.

Rodzaj opracowania

Orientacyjna cena

netto

brutto

1.

Opinia techniczna /orzeczenie techniczne/

od 1000

1230

2.

Ekspertyza budowlana

od 2500

3075

Cena ostateczna jest zawsze ustalana indywidualne, w zależności od zakresu opracowania, wielkości budynku, jego skomplikowania, funkcji itp.

 

Opinia techniczna /orzeczenie techniczne/

Wykonanie opinii technicznej /orzeczenia technicznego/ polega na ocenie stanu technicznego wszystkich istotnych elementów budynku /budowli/ pod względem jakości wykonania, zgodności z obowiązującymi wymaganiami technicznymi, przepisami i normami oraz określeniu stopnia bezpieczeństwa z uwagi na pełnioną funkcję i sporządzeniu dokumentu zawierającego opis techniczny, dokumentację fotograficzną oraz ew. dokumentację rysunkową.

 

Ekspertyza techniczna

Wykonanie ekspertyzy technicznej zawiera wszystkie czynności, jak przy sporządzaniu opinii technicznej /orzeczenia technicznego/, z uzupełnieniem o konieczne badania wybranych elementów budynku /budowli/ oraz opisaniem metod usunięcia /naprawy/ stwierdzonych wad (w zależności od potrzeb - opis techniczny, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, rysunki).

 

 

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Cennik ważny od 01.01.2020

Orientacyjne ceny inwentaryzacji budowlanej [zł/m²]

Lp.

Parametry obiektu

netto

brutto

1

Powierzchnia do 100 m²

8 - 10

9,84 – 12,30

2

Powierzchnia od 101 do 300 m²

6

7,38

3

Powierzchnia od 301 do 1000 m²

5

6,15

4

Powierzchnia powyżej 1000 m²

tel.

 

Cena ostateczna jest zawsze ustalana indywidualne, w zależności od wielkości budynku, jego skomplikowania, funkcji itp.

 

Nadzory budowlane

Cena jest zawsze ustalana indywidualnie, w zależności od wielkości budynku /obiektu/, jego skomplikowania, funkcji itp.

 

Projektowanie

Cena jest zawsze ustalana indywidualnie, w zależności od wielkości budynku /obiektu/, jego skomplikowania, funkcji itp.

 

CENNIK USŁUG KOSZTORYSOWYCH

ważny od 01.01.2020

Podane ceny są cenami netto i są orientacyjne. Koszt wykonania kosztorysu jest każdorazowo ustalany indywidualnie i zależy od konkretnych rozwiązań projektowych, takich jak: stopień złożoności konstrukcji, nietypowość przyjętych rozwiązań projektowych, powtarzalność elementów, oraz od materiałów dostarczonych do kosztorysu /przedmiar robót, dokumentacja projektowa/, skali inwestycji ...

 

L.p. Opis Cena
Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dostarczonego przedmiaru
1. Przedmiar dostarczony w formie elektronicznej (w formacie ATH), ze wskazanymi podstawami wyceny 4,00 – 5,00 zł za pozycję
2. Przedmiar dostarczony w innej formie (elektronicznej nie dającej wczytać się automatycznie do programu kosztorysowego lub w formie papierowej), ze wskazanymi podstawami wyceny 5,00 – 7,00 zł za pozycję
3. Przedmiar dostarczony w innej formie (elektronicznej nie dającej wczytać się automatycznie do programu kosztorysowego lub w formie papierowej), bez wskazania podstaw wyceny 8,00 – 10,00 zł za pozycję
Kosztorys inwestorski wykonany na podstawie dostarczonego przedmiaru
4. Przedmiar dostarczony w formie jak w poz. 1 – 3 dopłata 1,00 zł do cen jak w poz. 1 – 3
Kosztorys wraz z wykonaniem przedmiarów /obmiarów/
5. na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 12,00 – 35,00 zł za pozycję lub od 1,2% do 0,2% wartości robót budowlanych
6. na podstawie obmiarów wykonanych na obiekcie 15,00 – 40,00 zł za pozycję lub od 1,5% do 0,3% wartości robót budowlanych
Weryfikacja merytoryczna kosztorysu
7. Weryfikacja podstaw wyceny, rodzajów materiałów i sprzętów, zastosowanych współczynników w odniesieniu do przyjętych technologii i rozwiązań projektowych, z zaopiniowaniem pozycji i całego kosztorysu, bez sprawdzenia przedmiaru 10,00 – 12,00 zł za pozycję
8. Weryfikacja podstaw wyceny, rodzajów materiałów i sprzętów, zastosowanych współczynników w odniesieniu do przyjętych technologii i rozwiązań projektowych, z zaopiniowaniem pozycji i całego kosztorysu, ze sprawdzeniem przedmiaru /obmiaru/ 15,00 – 40,00 zł za pozycję
Inne
9. Kosztorys dla banku w celu uzyskania kredytu na budowę lub remont domu /mieszkania/ e-mail lub tel.
10. Specyfikacje techniczne e-mail lub tel.
11. Harmonogram zakresowo-czasowy budowy, z uwzględnieniem kosztów w elementach rozliczeniowych e-mail lub tel.